Direcția Generală Management Resurse Umane

Serviciul de sociologie

 

   Serviciul de sociologie este structura subordonată Direcției generale management resurse umane care investighează fenomene și procese sociale din armata și societatea românească, analizează date sociale și elaborează prognoze instituționale și organizaționale, în scopul fundamentării strategiilor și politicilor privind maximizarea utilizării resurselor umane, dezvoltarea educațională și proiectarea structurală a Armatei României. 
   Serviciul de sociologie își exercită atribuțiile în următoarele domenii de activitate:

   a) investigare fenomene și procese sociale;

   b) organizații și instituții;

   c) analiză date sociale și prognoză.
   În domeniul investigării fenomenelor și proceselor sociale, sunt realizate cercetări sociologice privind:

 • fenomenele și procesele sociale care pot influența capacitatea de luptă, instruirea, disciplina militară, starea și dinamica sistemului militar;
 • valorile sociale ale personalului armatei și nivelul de angajament față de organizația militară;
 • efectele de ordin socio-profesional ale implementării strategiilor, politicilor și reglementărilor din domeniul managementului resurselor umane;
 • problemele sociale din armată;
 • atractivitatea profesiei militare în scopul promovării acesteia.

În domeniul organizațiilor și instituțiilor, sunt realizate cercetări sociologice și evaluări privind:

 • structurarea opiniilor personalului armatei față de condițiile de desfășurare a activității profesionale, starea de spirit și calitatea vieții acestuia;
 • eficiența sistemului educațional militar din perspectiva funcționalității organizaționale și a internalizării valorilor instituției militare;
 • raporturile dintre cultura organizațională a Armatei României și elemente culturale specifice țărilor din organizații din care România face parte (NATO, UE, ONU), în contextul desfășurării unor misiuni comune;
 • climatul organizațional în armată, în vederea îmbunătățirii acestuia și elaborării strategiilor de dezvoltare organizațională și de creștere a eficienței structurilor MApN;
 • moralul militarilor din unitățile care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, în vederea susținerii și consolidării acestuia pe timpul misiunii.

În domeniul analizei datelor sociale și al prognozei, sunt realizate studii și cercetări sociologice privind:

 • dinamica instituției militare și relația dintre armată și societate;
 • opiniile și atitudinile populației civile față de armată și față de profesia militară, independent sau în colaborare cu institute civile specializate;
 • schimbările demografice și impactul acestora asupra bazei de recrutare și de selecție a personalului;
 • încrederea populației în armată și factorii care conturează imaginea socială a instituției militare;
 • evoluția pe termen scurt, mediu și lung a factorilor sociali care pot influența capacitatea Armatei României de a-și îndeplini misiunile.