Direcția Generală Management Resurse Umane

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ADMITEREA PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2024-2025

 
 1. Legea învatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
 2. Legea învatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile ulterioare;
 3. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011;
 4. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3677/2012 privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate care nu corespund celor trei cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România;
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României”, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului educației nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat;
 8. Ordinul ministrului educaţiei nr. 6156/2023 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2024;
 9. Ordinul ministrului educaţiei nr. 6154/2023 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024-2025;
 10. Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DGMRU - 1/2024 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii din instituțiile de învăţământ superior militar, pentru anul universitar 2024–2025;
 11. Dispoziţia șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU - 15/2022 pentru aprobarea calendarului admiterii la programele de studii postliceale organizate în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul școlar 2023-2024;
 12. Dispoziţia șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU - 3/2023 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul de învăţământ 2023-2024;
 13. Dispoziţia șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU - 4/2023 privind admiterea în colegiile naţionale militare, în anul şcolar 2023-2024, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţiile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei.
 14. Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DGMRU - 16/2023 pentru aprobarea Calendarului admiterii în colegiile naţionale militare pentru anul școlar 2024-2025;