Direcția Generală Management Resurse Umane

ADMITEREA ÎN ŞCOLILE MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI
 
   În anul de învățământ 2023-2024, admiterea în învăţământul postliceal militar se realizează pe baza mediei obținute la examenul național de bacalaureat, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere și de rezultatele selecției, în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare armă sau serviciu și specialitate militară, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate națională.
   Departajarea candidaților ierarhizați care au medii de admitere egale, se realizează aplicând următoarele criterii:
      a) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
      b) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
      c) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului național de bacalaureat. 
   Admiterea în învăţământul postliceal militar se organizează şi se desfăşoară în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare armă/serviciu și specialitate militară, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate națională, la următoarele tipuri de programe:
      a) studii postliceale cu durata de doi ani, pentru formarea profesională inițială a maiştrilor militari în activitate;
      b) studii postliceale cu durata de un an, pentru formarea profesională inițială a subofiţerilor în activitate.
   Admiterea se desfășoară la următoarele date:
      a) pentru programele de studii postliceale cu durata de 1 an, la data de 03.08.2023;
      b) pentru programele de studii postliceale cu durata de 2 ani, la data de 09.08.2023.
   În situația neocupării locurilor scoase la concurs, unitățile de învățământ postliceal militar pot organiza și a doua sesiune de admitere, la data de 31.08.2023, pentru ambele programe de studii postliceale.