Direcția Generală Management Resurse Umane

Programul de audiențe al Direcției generale management resurse umane:

 

  • șeful direcției - săptămânal, miercuri, în intervalul orar 14.00-16.00;
  • locțiitorul șefului direcției - săptămânal, luni, între orele 14.00-16.00;
  • director - săptămânal, joi, în intervalul orar 14.00-16.00.
Cererile de primire în audiență sunt înregistrate la Secția secretariat, relații cu publicul, expertiză și documente clasificate; contact: 021.319.58.58, interior 2408.
Potrivit art. 30, alin.(2) din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență, nu sunt admise stăruințele sau intervențiile pentru primirea cu prioritate în audiență. După ce sunt aprobate cererile de primire în audiență de către șef/locțiitor, punctele de vedere ale microstructurilor competente din direcție privind posibilitățile de soluționare sunt incluse în dosarul audienței. Dacă în urma analizei efectuate structurile competente soluționează favorabil problemele solicitanților, până la data la care sunt planificați în audiență, aceștia sunt anunțați și întrebați dacă își mentin opțiunea de prezentare. În cazul în care survin modificări în agenda de lucru a șefului/locțiitorului, persoanele programate pentru audiență fie sunt primite la o dată ulterioară, ce se aduce la cunoștință acestora, fie, în situații ce nu suportă amânare, sunt primite de o altă persoană desemnată. În această situație, toate concluziile și problemele rezultate în urma discuțiilor purtate cu persoanele primite în audiență se aduc la cunoștință șefilor, pentru a decide asupra modului de rezolvare. De asemenea, fiecare modificare a condițiilor audienței este adusă la cunoștință solicitanților. La audiență pot participa și șefii microstructurilor de specialitate din direcție, iar rezoluțiile și ordinele date pe timpul discuțiilor sunt monitorizate.

 
Procedură de lucru privind actele necesare eliberării de adeverințe (download);
Documentar privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (downoad).