Direcția Generală Management Resurse Umane

C.N.M.P.S.C. 

În baza aprobării ministrului apărării naționale, începând cu data de 01.11.2018 a intrat în vigoare statul de organizare al Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală.
Domeniile de activitate ale Centrului sunt reglementate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2014 pentru aprobarea "Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României" și prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.50/2007 privind organizarea și desfășurarea investigațiilor sociologice în Armata României.
Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală este structura subordonată nemijlocit Direcției generale management resurse umane care elaborează politicile și reglementările în domeniile psihologiei operaționale, asistenței psihologice, analizei sociocomportamentale, cercetării psihologice și sociologice și coordonează implementarea acestora de către structurile de specialitate, în scopul creșterii performanței individuale, organizaționale și a promovării sănătății mentale, psihologice și comportamentale în Armata României.
Centrul are în compunere două microstructuri de specialitate, respectiv Serviciul psihologie clinică și operațională și Serviciul analiză sociocomportamentală.

Prin cele două structuri specializate, Centrul asigură condiții pentru o abordare integrată a comportamentului uman, atât din perspectivă individuală, cât și a determinanților sociali și permite desfășurarea unor activități centrate pe promovarea sănătății mentale și comportamentale, prin:

  • pregătirea psihologică și controlul stresului operațional;
  • evaluarea psihologică periodică;
  • evaluarea clinică;
  • intervenția psihologică specializată prin consiliere și psihoterapie;
  • identificarea timpurie a cazurilor care prezintă vulnerabilități psihice, care, la impactul cu evenimente cu caracter traumatic, pot genera manifestări/simptome specifice tulburărilor relaționate cu stresul și evenimentele traumatice;
  • recuperarea/reabilitarea psihologică a personalului militar veteran cu probleme psihocomportamentale disfuncționale;
  • analiza sociocomportamentală în domeniile sănătății organizaționale, analizei sociale și dezvoltării competențelor interculturale, în scopul creșterii performanței individuale și organizaționale și a stării de sănătate comportamentală a personalului armatei.
Totodată, Centrul are în subordine trei Secții psihologie operațională, dislocate în București, Bacău și Sibiu.
Secțiile psihologie operațională sunt structuri cu atribuții de execuție, organizate pe principiul proximității teritoriale, pentru a răspunde nevoii de acces mai facil al personalului la servicii specializate de asistență psihologică profilactică și recuperatorie. Acestea au în compunere, fiecare, câte un Birou de prevenție și recuperare stres operațional și traumatic și un Birou psihologia muncii și a transporturilor.

Resurse

Conferințe
2019

2018
 
2017
 
2016
 
2015