Direcția Generală Management Resurse Umane

C.N.M.T.L.S.

Istoric
Centrul național militar de testare limbi străine (CNMTLS)  este structura unică responsabilă din cadrul Ministerului Apărării Naționale care are misiunea de a evalua nivelul competenței lingvistice a personalului, în scopul stabilirii profilului lingvistic standardizat (PLS), conform standardelor agreate la nivelul NATO. 
CNMTLS a fost înființat în conformitate cu Directivele SHAPE/ NATO, emise în 2004, respectiv 2006 în care se face referire la  „Declarația de politici privind asigurarea aptitudinilor lingvistice și profesionale” și „Testarea lingvistică”. Conform acestor directive,  statelor membre NATO li se recomandă ca evaluarea competenței lingvistice a personalului ce urmează să încadreze posturi în comandamente NATO să fie efectuată „într-un centru de testare recunoscut pe plan național”, iar activitatea de evaluare să se desfășoare în conformitate cu prevederile descriptorilor din Acordul de standardizare NATO 6001.
Acordul de standardizare NATO 6001, „Nivelurile de competență lingvistică” (STANAG 6001), prevede ca evaluarea cunoștințelor de limbi străine să fie efectuată în sistem unitar, prin raportare la criterii unice, în vederea îndeplinirii cerințelor posturilor din mediul internațional alocate statelor membre.
Ca urmare a acestui fapt, în baza art. 15 din Legea nr. 346/ 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și aprobării ministrului apărării naționale nr. B/S 127 din 04.02.2008 ia ființă Centrul național militar de testare limbi străine (CNMTLS).
Acesta funcționează în subordinea Direcției generale management resurse umane, conform statului de organizare, în vederea îndeplinirii misiunii, a responsabilităților și atribuțiilor specifice.
Activitatea CNMTLS este monitorizată și de structurile abilitate ale NATO, personalul Centrului fiind pregătit și certificat în cadrul acestor structuri. Certificatele de competență lingvistică emise de Centru au o valabilitate de 4 ani și sunt recunoscute în Ministerul Apărării Naționale și comandamentele Alianței Nord-Atlantice.
Modelul unui astfel de document este prezentat în anexa nr. 8 la “Normele privind evaluarea competenței lingvistice în Ministerul Apărării Naționale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.21 din 05.02.2010.

Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naționale, prin structurile de resruse umane, sunt responsabile cu identificarea/centralizarea/planificarea personalului eligibil să participe la sesiunile de evaluare a compentenței lingvistice, respectând termenele prevăzute de reglementările specifice:
În anul 2024 perioadele și condițiile de desfășurare a sesiunilor ordinare de evaluare a competenței lingvistice, conform STANAG 6001, sunt următoarele:
1. Evaluarea conform STANAG 6001 se va face doar pentru limbile engleză, franceză  și germană.
2. Perioadele alocate sesiunilor de evaluare pentru 2024 sunt:

  • sesiunea ordinară martie-mai: 18.03-17.05.2024;
  • sesiunea ordinară septembrie-noiembrie: 16.09-15.11.2024.
Sesiunile extraordinare se organizează și se desfășoară în vederea ocupării unor posturi NATO, selecției privind diferite misiuni în teatrele de operații sau participării la specializări/cursuri în străinătate și se execută la ordinul șefului Direcției generale management resurse umane (cf. art.17, pct.3 din M.21/05.02.2010).
Detaliile privind termenele de depunere a rapoartelor, în vederea participării, precum și alte informații necesare sunt disponibile în cadrul structurii de resurse umane din instituțiile militare.
 
Acte normative

În ajutorul celor ce se pregătesc pentru testarea STANAG: