Direcția Generală Management Resurse Umane

Cariera militară


A fi militar este un mod de viață, în care se împletesc spiritul riguros, temperamentul dinamic, sacrificiul. De bună seamă, la acestea se mai adaugă satisfacția și bucuria acelora care, prin propria voință, din vocație, consimt să se dedice carierei militare.

Profesia militară nu înseamnă doar manevre militare, exerciții și antrenamente. Sunt o multitudine de specialități militare care necesită numeroase abilități, dincolo de cele specifice combatanților. Foarte multe dintre ele au echivalent în viața civilă și asigură transferul de competențe dinspre și înspre alte ocupații.                                              

Corpul profesional al militarilor reprezintă o unitate socială autonomă, un grup uman cu trăsături specifice. De altfel, o calitate de bază a militarului o reprezintă spiritul de corp, adică să împărtășești împreună cu ceilalți colegi valorile comune (mândrie, loialitate, încredere în sine, colegi și grup, onestitate, demnitate, onoare, disciplină, dăruire de sine, solidaritate etc.), proprii grupului militar de apartenență, pe care îl socotești deosebit față de alte colectivități umane.

Profesia militară trebuie să fie făcută pur și simplu din plăcere. Hotărârea, implicarea, curajul de a-ți susține ideile sunt definitorii; lipsa de idei, de sugestii,de opinii și promovarea unei comodități conservatoare nu vor duce la succes în cariera militară.

Militarii se angajează, prin jurământ, să răspundă „prezent” nevoilor armatei. Militarii se mută frecvent, acolo unde este nevoie de competențele lor profesionale, în țară sau în străinătate. Mobilitatea este una dintre caracteristicile acestei profesii, însă pentru disconfortul creat există și compensații, atât de natură materială sau financiară, cât și legate de satisfacțiile profesionale pe care le pot avea cei ce își doresc să cunoască locuri și oameni noi.

O carieră militară de succes începe într-un mediu al disciplinei, al valorilor și normelor militare. Dincolo de cerințele impuse de managementul resurselor umane pe linia selecției, tinerii care îmbrațișează cariera militară trebuie să fie caracterizați de voință, determinare, competitivitate, angajare efectivă și afectivă, curiozitate intelectuală și dorință de lucru în echipă.

Cariera militară înseamnă mai mult decât un loc de muncă. Militarii sunt în serviciul națiunii, de aceea profesia militară este una de vocație. Ea aduce multe satisfacții, chiar dacă implică uneori și sacrificii. Este o profesie a caracterelor tari, care pot adera la valori tradiționale cum sunt disciplina și rigoarea.

Cariera militară este un mod de viață și dincolo de munca efectivă. Militarii profesioniști au, pe lângă responsabilități, și drepturi de care beneficiază. În afara unui salariu constant crescător pe măsura evoluției în carieră și acceptabil la nivel național, militarii au dreptul la hrană și echipament gratuit, la medicamente și asistență medicală, la concedii și permisii, la facilități de odihnă și recuperare a capacității de muncă, la compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinței sau a transportului la familie, când își desfășoară activitatea în alte localități decât cele în care domiciliază. Mai sunt și alte drepturi, compensații sau facilități de care pot beneficia militarii, în funcție de situația profesională și socială a fiecăruia.

Într-o abordare tehnică, evoluția în carieră a personalului militar presupune parcurgerea succesivă a stagiilor în grade și funcții conferind, în principiu,tuturor, posibilitatea atingerii celor mai înalte trepte ale ierarhiei militare. Profesiei militare îi este asociată o pregătire profesională temeinică precum și dobândirea competențelor și experienței asociate posturilor ierarhice specifice carierei militare, din momentul acordării primului grad și încadrării în prima funcție.

Corectitudinea, transparența și șansele egale de evoluție în cariera militară constituie principiile de bază pe care se articulează normele legale, regulamentele și instrucțiunile interne aferente domeniului managementului resurselor umane, în Armata României.