Direcția Generală Management Resurse Umane

Admitere 2020

 
  • Dispoziție nr. DGMRU 20 / 2019 pentru aprobarea graficului-cadru, calendarului admiterii și probelor de concurs pentru organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul de învățământ 2020-2021
  • Dispoziție nr. DGMRU 1 / 2020 pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2020-2021
  • Dispoziție nr. DGMRU 8 / 2020 pentru aprobarea "I.M.-3/71, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare a ofițerilor, respectiv a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2020-2021"
  • Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 13 din 28.05.2020 pentru aprobarea "I.M.-3/72, metodologia înscrierii candidaților, organizării și desfășurării admiterii în colegiile naționale militare, în anul școlar 2020-2021"
  • Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 14 din 18.06.2020 privind metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ superior militar, în anul universitar 2020-2021
  • Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 16 din 30.06.2020 privind metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul de învățământ 2020 - 2021
  • Dispoziție nr. D.G.M.R.U. 18 din 23.09.2020 pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în Colegiile Naţionale Militare, pentru completarea locurilor rămase libere la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului şcolar 2020-2021