Direcția Generală Management Resurse Umane

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ADMITEREA PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2022-2023

 
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului educației nr. 3102 din 08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 21.02.2022;
 • Ordinul ministrului educaţiei nr. 5151 din 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022;
 • Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011;
 • Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3677/04.04.2012 privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute în străinătate care nu corespund celor trei cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România;
 • Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023;
 • Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/21.03.2012 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară;
 • Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DGMRU-2/2022 pentru aprobarea "I.M. 3/75, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de studii postliceale organizate în Şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri";
 • Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DGMRU-9/2022 pentru aprobarea calendarului sesiunii a II-a de admitere în colegiile naționale militare, pentru ocuparea locurilor alocate suplimentar în anul școlar 2022-2023;
 • Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DGMRU-24/2021 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la programele de studii din instituțiile de învăţământ superior militar, pentru anul universitar 2022–2023;
 • Dispoziţia şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DGMRU-22/2021 pentru aprobarea Calendarului admiterii în colegiile naţionale militare pentru anul școlar 2022-2023.